Україна

Україна

Контакти

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

(Бізнес-центр "Поділ Плаза")
вул. Спаська, 30-А
04070 Київ Україна
T:  +38 044 2303030
Ф: +38 044 2303040
kiev.news@ingbank.com

   

Правління Банку
     
Голова Правління Саїда Джарболова  
     
Член Правління, Начальник управління з юридичних питань та нефінансових ризиків Олена Михальченко  
Член Правління, Начальник управління клієнтського обслуговування та операційної діяльності Інна Захарова  
Член Правління, Начальник Фінансового управління

Олена Сиротовська

 
     
Для корпоративних клієнтів
Керівник напрямку великих корпоративних клієнтів Олег Кабабчан Oleg.Kababchian@ing.com
Начальник відділу корпоративних клієнтів сировинних матеріалів та енергетичної галузі Тетяна Булигіна Tetyana.Bulyhina@ing.com
Начальник управління міжнародних та крупних корпоративних клієнтів Константин Мартусенко Konstantin.Martusenko@ing.com
Відділ по роботі з міжнародними клієнтами Ольга Осадчук Olga.Osadchuk@ing.com
Наталія Мужук Nataliya.Muzhuk@ing.com
Наталія Сергеєва Nataliya.Sergeyeva@ing.com
Надія Кислюк Nadiia.Kysliuk@ing.com 
     
Фінансові ринки Роман Висоцький Roman.Vysotskiy@ing.com